Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Resol tots els teus dubtes en aquesta secció de la mà de
els nostres especialistes.

Equips de mesura

Si l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) detecta qualsevol anomalia en l’equip de mesura d’aigua, ens el notificarà a Smartconta com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. Vostè, com a client, no ha de preocupar-se de res.

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per a transmetre les dades de consum, de manera autònoma.


Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, la qual cosa permet a l’Entitat subministradora, una vegada connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de manera ràpida del seu consum, i dels possibles excessos o de les fugides que puguin produir-se, a través de sistemes d’alertes de gran valor afegit per als clients.

L’equip de mesura d’aigua realitza la mesura dels consums que serveixen de base per a la facturació del subministrament d’aigua, per part de l’Entitat subministradora.

L’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) selecciona l’equip de mesura i és qui, exclusivament, fa la instal·lació, desinstal·lació, precintat, desprecintat, connexió i desconnexió.

És l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) qui determina el tipus d’equip de mesura, el seu emplaçament i les seves característiques. Pot consultar la web de la seva Entitat subministradora, on trobarà el llistat actualitzat sobre els models homologats.

Contractes

Si ha comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, pot realitzar de manera gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat al seu favor.

Una vegada realitzat el contracte de manteniment, no ha de preocupar-se de res. Nosaltres lliurarem immediatament l’equip de mesura a l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua.

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) procedeixi a la seva instal·lació.

Hem de tenir clar que el manteniment de l’equip de mesura NO està inclòs en la factura de consum d’aigua que emet l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona.

Per a agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, des de Smartconta hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona, perquè ofereixi en el nostre nom, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar el manteniment.

D’acord amb la normativa aplicable, per contractar un subministrament d’aigua, és obligatori disposar d’un equip de mesura d’aigua, amb el contracte de manteniment corresponent amb una empresa especialitzada. En cas que l’equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l’aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, s’allibera de tal obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l’obligació de manteniment de l’equip de mesura durant la vigència del contracte.

Facturació

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment, iniciant-se el període de facturació, a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua en el seu domicili.

La tarifa es calcula sobre la base de les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El client té la possibilitat de llogar o comprar l’equip de mesura, en funció de les seves pròpies necessitats o interessos El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat, pot fer variar l’import a pagar.

Pot realitzar el pagament en les nostres entitats col·laboradores: Correus o BBVA, en els horaris establerts per cada entitat. També pot realitzar el pagament a través de ServiCaixa o telefònicament a través del nostre telèfon gratuït d’atenció al client, per al que necessitarà una targeta de crèdit/dèbit, Visa o Mastercard.

Pot domiciliar o canviar les dades de pagament de les seves factures a través de qualsevol dels nostres canals de contacte. Per a la seva comoditat pot utilitzar el nostre formulari de contacte.

Estem al teu costat

Contacta amb el nostre equip d’especialistes per a qualsevol tipus de consulta.