PER A QUÈ NECESSITO UN EQUIP DE MESURA D’AIGUA?

L’equip de mesura d’aigua realitza la mesura dels consums que serveixen de base per a la facturació del subministrament d’aigua, per part de l’Entitat subministradora.