QUÈ ÉS UN EQUIP DE MESURA PREPARAT PER A L’ENVIAMENT DE SENYALS DE TELELECTURA?

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per a transmetre les dades de consum, de manera autònoma.


Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, la qual cosa permet a l’Entitat subministradora, una vegada connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de manera ràpida del seu consum, i dels possibles excessos o de les fugides que puguin produir-se, a través de sistemes d’alertes de gran valor afegit per als clients.