QUÈ PASSA SI L’EQUIP DE MESURA S’AVARIA O ARRIBA AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL?

Si l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) detecta qualsevol anomalia en l’equip de mesura d’aigua, ens el notificarà a Smartconta com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. Vostè, com a client, no ha de preocupar-se de res.