QUIN MODEL D’EQUIP DE MESURA NECESSITO PER A CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA?

És l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) qui determina el tipus d’equip de mesura, el seu emplaçament i les seves característiques. Pot consultar la web de la seva Entitat subministradora, on trobarà el llistat actualitzat sobre els models homologats.