QUINA PERIODICITAT TÉ LA FACTURA?

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment, iniciant-se el període de facturació, a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua en el seu domicili.

PUC CANVIAR EL TITULAR DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT?

Si ha comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, pot realitzar de manera gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat al seu favor.

QUÈ PASSA SI L’EQUIP DE MESURA S’AVARIA O ARRIBA AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL?

Si l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) detecta qualsevol anomalia en l’equip de mesura d’aigua, ens el notificarà a Smartconta com a responsables del manteniment i nosaltres lliurarem immediatament un nou equip de mesura homologat a l’Entitat subministradora perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. Vostè, com a client, no ha de preocupar-se de res.

EN QUÈ CONSISTEIX EL MANTENIMENT?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) procedeixi a la seva instal·lació.

QUÈ ÉS UN EQUIP DE MESURA PREPARAT PER A L’ENVIAMENT DE SENYALS DE TELELECTURA?

És un equip de mesura que disposa de l’equipament necessari per a transmetre les dades de consum, de manera autònoma.


Per normativa, tots els equips de mesura han d’estar adequats per a una connexió d’enviament de senyals de telelectura, la qual cosa permet a l’Entitat subministradora, una vegada connectat l’equip de mesura a la xarxa de comunicacions, informar-lo de manera ràpida del seu consum, i dels possibles excessos o de les fugides que puguin produir-se, a través de sistemes d’alertes de gran valor afegit per als clients.

COM PUC CONTRACTAR?

Per a agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, des de Smartconta hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona, perquè ofereixi en el nostre nom, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar el manteniment.

PERQUÈ PAGO UN IMPORT DE MANTENIMENT DIFERENT DEL MEU VEÍ?

La tarifa es calcula sobre la base de les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El client té la possibilitat de llogar o comprar l’equip de mesura, en funció de les seves pròpies necessitats o interessos El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat, pot fer variar l’import a pagar.

COM PUC FER EL PAGAMENT DE LES FACTURES?

Pot realitzar el pagament en les nostres entitats col·laboradores: Correus o BBVA, en els horaris establerts per cada entitat. També pot realitzar el pagament a través de ServiCaixa o telefònicament a través del nostre telèfon gratuït d’atenció al client, per al que necessitarà una targeta de crèdit/dèbit, Visa o Mastercard.