QUINA PERIODICITAT TÉ LA FACTURA?

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment, iniciant-se el període de facturació, a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua en el seu domicili.

PERQUÈ PAGO UN IMPORT DE MANTENIMENT DIFERENT DEL MEU VEÍ?

La tarifa es calcula sobre la base de les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El client té la possibilitat de llogar o comprar l’equip de mesura, en funció de les seves pròpies necessitats o interessos El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat, pot fer variar l’import a pagar.

COM PUC FER EL PAGAMENT DE LES FACTURES?

Pot realitzar el pagament en les nostres entitats col·laboradores: Correus o BBVA, en els horaris establerts per cada entitat. També pot realitzar el pagament a través de ServiCaixa o telefònicament a través del nostre telèfon gratuït d’atenció al client, per al que necessitarà una targeta de crèdit/dèbit, Visa o Mastercard.