Compliment de la legislació

Complir amb la legislació aplicable a la nostra organització, així com amb la reglamentació i les disposicions que la desenvolupen, i amb els requisits voluntaris que subscrivim davant del client, els treballadors o la societat.