Respecte pel medi ambient

Realitzar les nostres activitats amb processos respectuosos amb el medi ambient, especialment els relacionats amb la gestió de residus i els consums de recursos naturals, a tots els nostres centres de treball.