EN QUÈ CONSISTEIX EL MANTENIMENT?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) procedeixi a la seva instal·lació.