UNA VEGADA HE CONTRACTAT EL MANTENIMENT, QUINS SÓN ELS SEGÜENTS PASSOS FINS QUE DISPOSO D’AIGUA?

Una vegada realitzat el contracte de manteniment, no ha de preocupar-se de res. Nosaltres lliurarem immediatament l’equip de mesura a l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) perquè aquesta realitzi la instal·lació, tal com estableix el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua.