PUC CANVIAR EL TITULAR DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT?

Si ha comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, pot realitzar de manera gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat al seu favor.