QUI SELECCIONA I INSTAL·LA L’EQUIP DE MESURA D’AIGUA?

L’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) selecciona l’equip de mesura i és qui, exclusivament, fa la instal·lació, desinstal·lació, precintat, desprecintat, connexió i desconnexió.