PUC CANVIAR EL TITULAR DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT?

Si ha comprat o llogat un habitatge que disposa d’un subministrament d’aigua en vigor i un contracte de manteniment amb nosaltres, pot realitzar de manera gratuïta un canvi de titularitat del contracte. Aquest quedarà subrogat al seu favor.

EN QUÈ CONSISTEIX EL MANTENIMENT?

El manteniment dels equips de mesura consisteix en un manteniment correctiu, que es tradueix en la substitució i aportació en el seu nom, per part nostra, d’un nou equip de mesura (degudament homologat i revisat en laboratori) perquè l’Entitat subministradora (Aigües de Barcelona) procedeixi a la seva instal·lació.

COM PUC CONTRACTAR?

Per a agilitzar el procés de contractació del subministrament d’aigua, des de Smartconta hem arribat a un acord comercial amb l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona, perquè ofereixi en el nostre nom, la possibilitat d’adquirir l’equip de mesura, llogar-lo o contractar el manteniment.

ÉS OBLIGATORI TENIR UN CONTRACTE DE MANTENIMENT?

D’acord amb la normativa aplicable, per contractar un subministrament d’aigua, és obligatori disposar d’un equip de mesura d’aigua, amb el contracte de manteniment corresponent amb una empresa especialitzada. En cas que l’equip de mesura no funcioni correctament, esteu obligat a reposar l’aparell avariat. Mitjançant el contracte de manteniment, s’allibera de tal obligació, subrogant-la a MUSA, que assumeix l’obligació de manteniment de l’equip de mesura durant la vigència del contracte.